A w szkole…

Mimo nauczania zdalnego w szkole tętni życie, Ponieważ uczniowie łączą się online, trzeba znaleźć nowe sposoby sprawdzania wiedzy, stworzyć możliwość wyrażania kreatywności.

Klasa 6a omawiała bardzo znaną lekturę, której bohaterem jest pewien niezwykły hobbit. Zamiast sprawdzianu z treści książki, uczniowie przygotowywali kuferki, w których umieszczali to, co ich zdaniem, bohater mógł uznać za cenne. Później opowiadali o swoich zbiorach. Dało to szansę na zaprezentowanie się każdemu uczestnikowi lekcji. Szóstoklasiści wykazali się dowcipem, kreatywnością i znajomością treści książki. I pamiętajmy, obyło się bez sprawdzianu.

Klasa 8b podjęła się trudnego zadania interpretacji współczesnej poezji. Uczniowie omawiali wiersz Mirona Białoszewskiego ”wywód jestem’u”. Nie jest to łatwe zadanie, ale może być ciekawsze, jeśli wejdzie się w dialog z utworem wykorzystując zdolności twórcze. Ósmoklasiści jako podsumowanie pracy na lekcji wykonywali kolaże, w których prezentowali siebie odpowiadając na pytania poety zawarte w wierszu. Wyszły bardzo ciekawe prace.

                                                                                                          M. Szymańska