Akcja „Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci”

Akcja „WSZYSTKIE DZIECI ZBIERAJĄ ELEKTROŚMIECI” – Edukacja i Ekologia

Inicjatywa „Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci” to projekt o charakterze ekologicznym i edukacyjnym, którego głównym celem jest zachęcenie dzieci i młodzieży w wieku szkolnym do promowania zachowań proekologicznych oraz zwiększenia świadomości ekologicznej w kontekście szkodliwości gromadzenia zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Aspekt praktyczny tej inicjatywy obejmuje organizowanie zbiórki elektrośmieci, które jest prowadzone we współpracy z placówkami oświatowymi na obszarze całego kraju. W zamian za zebrane kilogramy elektrośmieci, szkoły otrzymują nagrody rzeczowe, takie jak materiały biurowe czy tusze i tonery.

Jakie korzyści płyną z uczestnictwa w Akcji „WSZYSTKIE DZIECI ZBIERAJĄ ELEKTROŚMIECI”?

Aktywny udział w tej akcji przynosi korzyści nie tylko samym szkołom i uczniom, ale także rodzicom, nauczycielom i firmom prywatnym. Każda osoba zainteresowana oddaniem zużytego sprzętu na rzecz szkoły przyczynia się do poprawy stanu naszego środowiska oraz ma szansę pozbycia się nieużywanego sprzętu. Dodatkowo, każdy przekazany sprzęt jest zaliczany do ogólnej ilości zebranych elektrośmieci w ramach zbiórki szkolnej.

Dla firm prywatnych i instytucji, które chcą wesprzeć szkoły poprzez oddanie zużytego sprzętu, istnieje możliwość uzyskania niezbędnych dokumentów środowiskowych, takich jak Karty Przekazania Odpadów.

Podsumowując, główne korzyści wynikające z uczestnictwa w Akcji „WSZYSTKIE DZIECI ZBIERAJĄ ELEKTROŚMIECI” to:

  • Możliwość bezpłatnego przekazania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego przez osoby prywatne oraz firmy.
  • Edukacja społeczności lokalnych na temat negatywnego wpływu gromadzenia elektrośmieci na środowisko.
  • Nagrody w postaci materiałów biurowych, tuszy lub tonerów dla szkół, które zbierają najwięcej elektrośmieci.

Czas trwania Akcji

Akcja „WSZYSTKIE DZIECI ZBIERAJĄ ELEKTROŚMIECI” jest prowadzona w sposób ciągły, w trybie semestralnym, począwszy od roku 2015. Dzięki temu każda szkoła ma szansę na zdobycie nagród i aktywne zaangażowanie się w ekologiczną edukację.

Szczegóły można uzyskać na stronie internetowej akcji.