DziałaMy dla klimatu!

Po raz trzeci Szkolny Klub Wolontariusza funkcjonujący w naszej szkole realizuje projekt „DziałaMy”, w tym roku  „Działamy dla klimatu” Projektowi  patronuje Stowarzyszenie CREO i Stowarzyszenie Metropolia Poznań. W poprzednich dwóch edycjach uczniom zostały przybliżone problemy z jakimi borykają się ludzie starsi i niepełnosprawni. W bieżącym roku szkolnym staramy się  uwrażliwić młodych obywateli na problemy ekologiczne. Głównym założeniem projektu jest wzrost partycypacji obywatelskiej i społecznej młodzieży oraz  zwiększenie zaangażowania osób młodych w polityki lokalne dotyczące zmian klimatu w samorządach Metropolii Poznań. Realizując projekt uczniowie biorą udział w różnorodnych zajęciach, często o charakterze warsztatów. W ramach realizacji młodzi wolontariusze uczestniczyli w warsztatach ekologicznych „DziałaMy i chronimy klimat”, podczas których uczniowie pogłębili wiedzę dotyczącą zmian klimatycznych, sposobów minimalizacji śladu węglowego w codziennym życiu oraz podejściu zero-waste. Podczas kolejnego szkolenia uczniowie zdobyli wiedzę na temat technik wykorzystywanych w przygotowywaniu i planowaniu kampanii społecznej. Wiedza oraz umiejętności nabyte na szkoleniach zainspirowały młodych wolontariuszy do przygotowania i przeprowadzenia na terenie szkoły Eko Kampanii Społecznej. Nadrzędnym celem przedsięwzięcia było przypomnienie społeczności szkolnej o konieczności przestrzegania czystości i dbania o środowisko naturalne, zwłaszcza to najbliższe – boisko, park, szkoła itd.  Eko Kampania Społeczna, przeprowadzona została  w marcu od 13 do 17, podczas różnego typu działań wolontariusze zwrócili uwagę i zachęcili społeczność szkolną do recyklingu oraz przypominali zasady właściwej segregacji odpadów. Realizując Eko Kampanię Społeczną wolontariusze przygotowali plakaty, prezentacje multimedialne,  rymowanki, scenki – pantomina  dotyczące bycia Eko.

Sprawy ekologii były też tematem debaty oksfordzkiej, do której członkowie Szkolnego Klubu Wolontariusza zostali przygotowani podczas zajęć warsztatowych prowadzonych przez trenerów Stowarzyszenia CREO. Nasi wolontariusze przeprowadzili burzliwą ale bardzo owocną debatę oksfordzką na temat: jednostka ma wpływ na zmiany klimatyczne. Uczniowie z wielkim zaangażowaniem i kulturą słowa prezentowali swoje argumenty, co wzbudziło zachwyt trenerki. Obecnie młodzi wolontariusze przeprowadzają kampanie promującą realizację Szkolnego Budżetu Obywatelskiego. Kampania będzie trwała do 12.05. Liczymy na interesujące projekty! Okaże się już 13.06.23r który projekt zdobędzie największą liczbę głosów.

Ewa Żak-Kujawa