Pamięci K. K. Baczyńskiego

Uczniowie naszej szkoły mieli możność obejrzenia wystawy „Krótka historia wielkiej miłości” poświęconej życiu i twórczości K. K. Baczyńskiego. Wystawa została przygotowana przez Bibliotekę Publiczną w Puławach. Przy okazji wystawy przeprowadziliśmy akcję „wietrzenia” poezji. Każdy zwiedzający mógł zabrać ze sobą wiersz naszego wspaniale zapowiadającego się polskiego poety, który poległ w czwartym dniu powstania warszawskiego.

W. Jechalke