Podsumowanie akcji „Góra Gorsza”

Serdecznie dziękujemy wszystkim klasom, które wzięły udział w XXIII edycji akcji „Góra Grosza”, czyli klasie 1a, 1b, 1c, 2a, 2b, 3a, 3b, 3c, 4a, 4b, 4c, 5a, 5b, 6a, 6b, 7a, 8a, 8b, 8c, a także grupie przedszkolnej Misiaczki.

Po zakończeniu akcji przeliczono pieniądze, przygotowano do przekazania.

Łącznie jako szkoła zebraliśmy 37,21 kg, czyli 566,13 zł, w nominałach: 1 gr, 2 gr, i 5 gr.

Pieniądze w sześciu paczkach zostały przekazane organizatorom, za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Serdecznie dziękujemy za udział w akcji. Dziękujemy również uczniom z klas IV – VIII, którzy pomagali przy porządkowaniu pieniędzy i ich pakowaniu.

Samorząd Uczniowski z Opiekunami