„Przygotujmy lepszy świat”

Turniej biegu z przeszkodami. W ramach realizacji m.in. Programu Edukacyjnego pt. „Przygotujmy lepszy świat” nauczyciele klas pierwszych i drugich we współpracy z członkami poznańskiego Klubu Biegacza „Maniac” 8 października przygotowali dla dzieci zajęcia w terenie pt.”Ruch to zdrowie” Przebieg zajęć miał formę aktywności fizycznej. Dzieci miały możliwość wykazać się swoją kondycją – zwinnością i szybkością. Ich zadaniem był bieg z pokonaniem kilku przeszkód. Organizatorzy przygotowali dla wszystkich medale
i dyplomy.