Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 w szkole

Witamy w szkole!!!

01 IX 2021r. rozpoczynamy nowy rok szkolny 2021/2022

KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ godz. 8:30

Uczniowie zbierają się w holu hali sportowej – wejście B od strony boiska szkolnego (wejście od ul. Poznańskiej i wejście B od strony boiska szkolnego). Dziecku towarzyszy TYLKO jeden rodzic. Po sprawdzeniu listy obecności, wychowawcy udają się z dziećmi do sal lekcyjnych. Rodzice nie wchodzą do budynku szkoły, tylko oczekują na dzieci na boisku szkolnym. Z uwagi na obostrzenia sanitarne obowiązują maseczki i zachowanie dystansu społecznego. Przy wejściu do hali obowiązuje dezynfekcja rąk.

KLASY II-VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ godz. 8:10

Uczniowie klas II-VIII rozpoczynają rok szkolny spotkaniem z wychowawcami w salach wg poniższego przydziału. Do szkoły wchodzą wyłącznie uczniowie. Dezynfekują ręce i kierują się do wyznaczonych sal. W części wspólnej (korytarze) zasłaniają usta i nos, zachowują dystans społeczny.

Przydział sal dla klas:

Klasa 2a wychowawca p. Hanna Doroszewska-Furmanek – sala 37

Klasa 2b wychowawca p. Karolina Staszyńska – sala 25

Klasa 2c wychowawca p. Agnieszka Więcek – sala 31

Klasa 3a wychowawca p. Anita Orzech – sala 23

Klasa 3b wychowawca p. Elżbieta Zimniak – sala 36

Klasa 3c wychowawca p. Katarzyna Kuźma – sala 38

Klasa 4a wychowawca p. Regina Piotrowska – sala 28

Klasa 4b wychowawca p. Violetta Porębiak – sala 54

Klasa 5a wychowawca p. Krzysztof Porębiak – sala 22

Klasa 5b wychowawca p. Agnieszka Mużyło – sala 27

Klasa 6a wychowawca p. Małgorzata Nowak – sala 15

Klasa 7a wychowawca p. Magdalena Szymańska – sala 16

Klasa 7b wychowawca p. Ewa Żak-Kujawa – sala 47

Klasa 7c wychowawca p. Katarzyna Boruszak – sala 46

Klasa 8a wychowawca p. Danuta Wojciechowska – sala 13

Klasa 8b wychowawca p. Ewelina Kowalewska – sala 21

Klasa 8c wychowawca p. Justyna Dziel – sala 48

Plan dowozu dzieci w dniu 1 września wg obowiązującego rozkładu jazdy:

710 – Markowice – Krerowo – Zimin – autobus liniowy 488,

730 – Komorniki – Nagradowice – Bylin – autobus liniowy 432

735 – Gowarzewo Siekierecka – Gowarzewo Trzecka – Trzek – autobus liniowy 489

745 – Poklatki – Kleszczewo Szkoła – autobus liniowy 488.

754 – Gowarzewo – Kleszczewo Szkoła – autobus liniowy 431.

Plan odjazdów autobusów z zatoczki przy szkole po uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego:

930– Kleszczewo Szkoła – Nagradowice – Krzyżowniki – Śródka – Zimin – Krerowo – Markowice – autobus dodatkowy,

935 – Kleszczewo Szkoła – Poklatki – autobus liniowy 488,

950 – Kleszczewo Szkoła – Trzek – Gowarzewo Trzecka – Kleszczewo – autobus dodatkowy .

955 –Kleszczewo Szkoła – Gowarzewo – autobus liniowy 431


WEJŚCIA DO SZKOŁY W DNIU 1 WRZEŚNIA:

KLASY II-III – WEJŚCIE OD BOISKA SZKOLNEGO

KLASY VIIc, VIIb, VIIIa, VIa, VIIIc – WEJŚCIE OD UL. POZNAŃSKIEJ

KLASY IVa, IVb, Va, Vb, VIa, VIIa, VIIIb – WEJŚCIE OD ZATOKI AUTOBUSOWEJ

Przypominamy, że dla Rodziców dostępny jest parking przy Orliku (za budynkiem szkoły) lub przy węźle przesiadkowym.

Obowiązuje zakaz wjazdu na parking przy szkole od strony zatoki autobusowej.