Święto Edukacji Narodowej

          14 października, uczniowie kleszczewskiej szkoły, wszystkim nauczycielom, wychowawcom, pedagogom i pracownikom szkoły, z okazji ich Święta, składali podziękowania za ich wychowawczy i dydaktyczny trud.

          Tego dnia w szkole nie było zajęć dydaktycznych, ale wychowawczo – opiekuńcze.
Ich formułę wszystkim klasom zaproponował Samorząd Uczniowski. W klasach I – III aż cztery godziny lekcje były do dyspozycji nauczycieli, którzy wykazując się własną inwencją twórczą, wypełnili czas różnymi zadaniami, grami, zabawami. Uczniowie wykonywali też laurki dla swoich nauczycieli, składali im życzenia. Z kolei w klasach IV – VIII trzy godziny lekcyjne prowadzili wyznaczeni wcześniej uczniowie. Był czas na gry, quizy i zabawy edukacyjne np. jeśli dana lekcja w planie, była matematyką, wówczas uczniowie rywalizowali między sobą w grach, quizach matematycznych. Natomiast ostatnią godzinę lekcyjną, przeznaczyli na przygotowanie przez klasę w sali, gazetki tematycznej o Święcie Edukacji Narodowej. Gazetki zostały później ocenione przez specjalną komisję uczniowsko – nauczycielską, w ramach rywalizacji międzyklasowej. W tej rywalizacji wygrała klasa 5b. To także był czas na gry planszowe.

          W tak uroczysty dzień nie mogło także zabraknąć uroczystego apelu, który przygotowali uczniowie z Samorządu Uczniowskiego wraz z opiekunami. Aby uświetnić tegoroczny Dzień Edukacji Narodowej postanowili przyznać i wręczyć wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły, bo wszyscy są najlepsi, pamiątkowe dyplomy. Dlatego uczestników apelu przenieśli na SZKOLNĄ GALĘ NAUCZYCIELSKĄ. Każdemu z pracowników szkoły pozwoli przejść się po czerwonym dywanie, by potem móc wręczyć mu dyplom w kategorii, która najlepiej oddaje jego osobowość, styl pracy.

          Nie mogło także zabraknąć udziału całej społeczności szkolnej, zwłaszcza uczniów w akcji charytatywnej: „Złotówka zamiast kwiatka”. Przyłączyliśmy się do akcji SUKULU organizowanej przez Stowarzyszenie Dobra Farma, w ramach której budowana jest szkoła w afrykańskiej wiosce. Zebrano 1605,37 złotych. Organizatorzy serdecznie dziękują.

Dominik Rydian