Liga e-szkoła

Już po raz trzeci w naszej szkole rozpoczęliśmy zajęcia pozalekcyjne
w ramach programu Liga eSzkołą. Głównym celem programu w klasach 1- 3 jest wdrożenie i wykorzystanie  inteligentnych pomocy dydaktycznych – klocków Lego More to Math oraz We Do 2.0. Dzieci podczas zajęć zamieniają się w inżynierów, badają problemy, poszukuję rozwiązań, testują je i dzielą się swoimi wiadomościami. W atrakcyjny sposób zdobywają nowe umiejętności i je rozwijają.

                                                                                         KS