Podręczniki 2022/2023

Zgodnie z Prawem oświatowym, podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla uczniów szkoły podstawowej klas I-VIII  są bezpłatne i uczniowie otrzymają je w pierwszych dniach nowego roku szkolnego.

Należy we własnym zakresie kupić podręcznik i karty pracy do religii wg wykazu znajdującego się poniżej:

PODRĘCZNIKI 2022/2023 – POBIERZ

Wyjaśnienie:

Przy klasach, w których znajduje się informacja: „nowy” należy zakupić nowy podręcznik w księgarni, nie możliwości odkupienia go od uczniów ze starszych klas. To są nowe podręczniki, w które wbudowane są zadania i ćwiczenia dla ucznia, przy każdym temacie. W pozostałych – kl. 4 i 8 można odkupić podręcznik od starszych klas.  

Katecheci