Podręczniki 2021/2022

Zgodnie z Prawem oświatowym, podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla uczniów szkoły podstawowej klas I-VIII  są bezpłatne i uczniowie otrzymają je w pierwszych dniach nowego roku szkolnego.

Należy we własnym zakresie kupić podręcznik i karty pracy do religii wg wykazu znajdującego się poniżej:

PODRĘCZNIKI 2021/2022 – POBIERZ