Próbna ewakuacja w szkole i przedszkolu

5 października br. przeprowadziliśmy próbna ewakuację całej społeczności szkolnej. Każdego roku praktycznie sprawdzamy organizację i warunków ewakuacji z budynku szkoły. Celem tego rodzaju ćwiczeń jest wdrożenie i przećwiczenie zasad postępowania w sytuacji pojawienia się zagrożeń wymagających natychmiastowej ewakuacji całości pracowników, uczniów, przedszkolaków i osób postronnych z obiektu. Jest to również okazja na weryfikację istniejących procedur, stopnia przygotowania pracowników i osób odpowiedzialnych za przeprowadzenie ewakuacji oraz okazja do analizy zachowań dzieci podczas ewakuacji.