Projekt „Fizyka na co dzień”

Szkoła Podstawowa w Kleszczewie podjęła współpracę z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu, której efektem był udział uczniów w projekcie „Fizyka na co dzień”. W projekcie wzięło udział 21  uczniów. Zajęcia były prowadzone on-line, ponieważ sytuacja epidemiczna nie pozwoliła na uczestnictwo w warsztatach stacjonarnych.

Zajęcia odbywały się w blokach tematycznych. Część pierwsza obejmowała fizykę żywności, na której omawiano zasadę działania kuchenki mikrofalowej, zawartość cukru w pożywieniu. W części drugiej omawiano zasadę działania maszyn prostych: bloczków i równi pochyłej oraz termowizję. Część trzecia obejmowała zajęcia z ekologii, na których uczniowie poznali odnawialne źródła energii oraz zasady fizyki stosowane w sporcie. Ostatnie zajęcia dotyczyły mikroskopii i spektroskopii. Uczniowie dowiedzieli się, w jaki sposób działa układ soczewek oraz jaki ma to związek z wadami wzroku.

Zajęcia przyczyniły się do lepszego poznania zasad funkcjonowania człowieka w przyrodzie i świecie. Uczniowie mieli możliwość spojrzenia na otaczający świat oczami fizyka, a tematyka zajęć pozwoliła rozwinąć zainteresowania przyrodnicze. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku szklonym będzie możliwość uczestnictwa w warsztatach, tym razem w formie stacjonarnej.

Katarzyna Boruszak