WSPÓŁPRACA Z FUNDACJĄ ZAKŁADY KÓRNICKIE

Od listopada 2021 roku jako Zespół Szkół w Kleszczewie podjęliśmy współpracę z Fundacją Zakłady Kórnickie. Zarząd Fundacji już dwukrotnie pozytywnie rozpatrzył wniosek o dofinansowanie projektu związanego z poznawaniem zasłużonych Wielkopolan i Wielkopolski. Przyznał nam dofinansowanie na promowanie wiedzy o naszym regionie. W praktyce oznacza to, iż otrzymaliśmy środki na nagrody w konkursach związanych z realizacją projektu.

„Fundacja Zakłady Kórnickie (FZK) zawdzięcza swe powstanie darowiźnie Jadwigi z Działyńskich Zamoyskiej oraz jej synowi – Władysławowi Zamoyskiemu, którzy należący do nich majątek przekazali w całości Narodowi Polskiemu”. Po II wojnie światowej majątek FZK został w dużej mierze przejęty przez Państwo. Dzięki staraniom wielu osób, które dążyły do realizacji celów przyjętych przez fundatorów tego dzieła udało się Fundację Zakłady Kórnickie restytuować. Dzięki czemu i my jako szkoła możemy się włączyć w realizację idei pracy organicznej promując wiedzę o naszym regionie.

Informacje o Fundacji Zakłady Kórnickie znajdziemy na stronie https://fzk.pl/

Ewa Hudziak