Z wizytą w bibliotece…

Kiedy pierwszoklasiści znają już wszystkie literki, przychodzi czas na wizytę z bibliotece… Dokładnie tak było z klasą 1 „a”. Dzieci bardzo chciały się dowiedzieć , jak mogą się stać czytelnikami. Dlatego wyruszyły z wychowawczynią do biblioteki w Kleszczewie. Pani Violetta Lewandowska dokładnie wyjaśniła dzieciom, na czym polega działalność biblioteki i praca bibliotekarza. Dzieci dowiedziały się , jak zapisać się do biblioteki i korzystać w przyszłości z jej zbiorów. Okazało się , że niektórzy uczniowie 1 „a”  bywali już w tej bibliotece  z rodzicami lub starszym rodzeństwem…

Wszyscy obiecali, że będą często korzystać z księgozbioru biblioteki i przeczytają bardzo dużo książek.

Trzymamy kciuki za nowych czytelników…                                                                              HDF