Uczniowie klas 7-8 poznają sławnych matematyków

W czerwcu 2021 r. nauczyciele matematyki ZS Kleszczewo uzyskali dofinansowanie programu mPotęga dla klas 7 – 8 szkoły podstawowej pt. „Śladami sławnych matematyków”, polegającego na stworzeniu i przeprowadzeniu gry terenowej. Projekt, który dofinansowała Fundacja mBanku, miał na celu zainteresowanie naukami matematycznymi, realizowany był od początku roku szkolnego. Tematem przewodnim były postacie wybitnych matematyków: Heron, W. Sierpiński, Alchwarizmi, Pitagoras, M. Kopernik, Tales, Kartezjusz, S. Banach, B. Pascal oraz M. Rejewski, J. Różycki i H. Zygalski. Czy znasz Czytelniku dokonania tych naukowców? Projekt realizowały trzy grupy osób: nauczyciele – opiekunowie, uczniowie przygotowujący grę, uczniowie – uczestnicy gry.

Do pracy w przygotowaniu gry zgłosiła się liczna grupa uczniów. Ich zadaniem było stworzenie jedenastu stacji gry terenowej. Pierwsze dziesięć stacji było poświęcone wybranym matematykom, zawierały one informacje o nich oraz zadania związane z ich dokonaniami. Do każdej stacji wykonano skrzynkę zamykaną na kłódkę z trzycyfrowym kodem. Jedenasta stacja „meta” wymagała szczególnego wysiłku, gdyż należało opracować system zamiany liczb na litery końcowego hasła. Ponadto przygotowano: pytania konkursowe, instrukcję dla uczestników gry na temat przebiegu trasy i wykonywania zadań, plakaty promujące matematykę, numery zespołów graczy. Na korytarzach szkoły rozmieszczono kartki z literami i numerami, które utworzyły hasło „Śladami sławnych matematyków”. Akcja promująca grę zaintrygowała społeczność szkolną. W ten sposób pośrednimi odbiorcami stali się uczniowie klas młodszych.

Po pracowitych i czasochłonnych przygotowaniach nadszedł dzień testu dla realizatorów i uczestników. Gracze zostali podzieleni na czteroosobowe drużyny, które przeszły 10 stacji zadaniowych. Na każdej stacji grupa rozwiązywała krótkie zadanie, którego wynikiem był trzycyfrowy kod do kłódki zamykającej skrzynkę. Wewnątrz skrzynki znajdowała się informacja o patronie stacji oraz drugie – trudniejsze zadanie. Rozwiązanie zadania weryfikowali uczniowie – twórcy stacji i przyznawali odpowiedni kod liczbowy. Drużyna nie wiedziała, czy rozwiązanie zadania było poprawne. W ten sposób uczniowie nie zniechęcali się do dalszej zabawy.  Na stacji „meta” czekało ich bardzo trudne zadanie – deszyfrowanie otrzymanych kodów na dziesięcioliterowe hasło po łacinie. Tylko poprawne kody otrzymywane na stacjach dawały szansę na uzyskanie prawidłowych liter. Na zakończenie dnia uczniowie wzięli udział w konkursie indywidualnym dotyczącym poznanych podczas gry matematyków.

Nagrodzono trzy najlepsze drużyny gry terenowej:

I miejsce: Magdalena Nowak, Zuzanna Bartkowiak, Oliwia Kosmowska, Alicja Serba

II miejsce: Lena Tritt, Bartosz Ilasz, Karolina Nowak, Zuzanna Jachnik,

III miejsce: Barbara Antysiak, Julia Rybak, Emilia Gajewska, Wiktoria Białas.

oraz zwycięzców konkursu indywidualnego:

I miejsce: Wiktoria Białas,

II miejsce: Alicja Serba,

III miejsce: Emilia Gajewska, Marcel Zaremba.

Nagrody specjalne wręczono uczniom, którzy przyczynili się do powstania i przeprowadzenia gry terenowej, są to:

Stacja 1 – HERON

 1. Aleksander Karmowski7a
 2. Filip Pietrzak 7b
 3. Szymon Tomczak 7b

Stacja 2 – WACŁAW SIERPIŃSKI

 1. Witold Kostrzewski – 7b
 2. Antona Ziółkowska – 7a

Stacja 3 – ALCHWARIZMI

 1. Nikola Durkiewicz – 7b
 2. Weronika Przybysz – 7b
 3. Julia Krugiołka – 7c

Stacja 4 – PITAGORAS

 1. Maja Kurasiak 8a
 2. Olga Kosmowska 8b

Stacja 5 – M. KOPERNIK

 1. Emilia Czajka 8a
 2. Julia Kniat 8c

Stacja 6 – ENIGMA

 1. Paweł Jakubowski 8a
 2. Dawid Komorowski 8a

Stacja 7 – TALES

 1. Martyna Siudzińska 8a
 2. Oliwia Janas 8b

Stacja 8 – KARTEZJUSZ

 1. Laura Gądzik 8c
 2. Zofia Siminiak 8c

Stacja 9 – STEFAN BANACH

 1. Szymon Michalak 8a
 2.  Filip Karmowski 8a

Stacja 10 – BLAISE PASCAL

 1. Kacper Budziński 8c
 2. Maksymilian Palac 8c

Grupa specjalna META GRY

 1. Antoni Chąpiński 8b
 2.  Piotr Markowski 8b

Realizacja projektu wymagała od wszystkich olbrzymiego zaangażowania i poświęcenia wolnego czasu, jednak śmiało można powiedzieć, że było warto. Uczniowie nabyli wielu nowych umiejętności takich jak wyszukiwanie i selekcja informacji, poznawanie nowych zagadnień, uczenie się odpowiedzialności, bycie przewodnikiem w realizacji zadania.

Dziękujemy Fundacji mBanku za umożliwienie przeprowadzenia naszego projektu.

FILMYY Z REALIZACJI PROJEKTU:

GRA TERENOWA

REALIZACJA PROJEKTU

Danuta Wojciechowska, Katarzyna Boruszak, Marzena Socha