UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2022/2023 kl. 4-8

I nadszedł ten dzień – rozpoczęliśmy wakacje!!!         

23 czerwca o godzinie 9:00 absolwenci szkoły podstawowej rozpoczęli polonezem uroczystość zakończenia roku szkolnego 2022/2023. Wprowadzony został sztandar Szkoły Podstawowej im. Walczących o Niepodległość.  Po odśpiewaniu hymnu głos zabrała dyrektor Zespołu Szkół, p. Marzena Socha, która pożegnała w imieniu całej społeczności szkolnej absolwentów, podziękowała nauczycielom, wychowawcom, pracownikom niepedagogicznym, rodzicom, p. wójtowi p. Bogdanowi Kemnitzowi i uczniom za wspólnie spędzone 10 miesięcy oraz trud pracy w mijającym już roku szkolnym.  Następnie wysłuchaliśmy przemówienia. Wójta p. Bogdana Kemnitza, z rąk którego najlepsza absolwentka szkoły podstawowej otrzymała Nagrodę Gminy, a laureaci i finaliści konkursów ogólnopolskich wyróżnienia.

Wszystkim absolwentom oraz wyróżnionym uczniom zostały wręczone przez panią dyrektor i wychowawców, świadectwa. Nagrody książkowe, jak co roku, zostały ufundowane przez Radę Rodziców. Złotą Tarczę otrzymali absolwenci, którzy osiągnęli średnią ocen co najmniej 5,00 i wzorowe zachowanie, a Srebrną Tarczę wyróżnienie uczniowie z klasy III szkoły podstawowej, kończący I etap edukacyjny.

Następnie zostały wręczone listy gratulacyjne rodzicom uczniów, którzy z wyróżnieniem ukończyli szkołę podstawową oraz podziękowania rodzicom, którzy przez kolejne etapy edukacyjne w naszej szkole służyli nam swoją radą, wsparciem i pomocą.

Absolwentkom, które reprezentowały szkołę w zawodach sportowych p. J. Bytniewski wręczył pamiątkowe statuetki.

Część artystyczna została przygotowana przez absolwentów szkoły podstawowej.

ABSOLWENTOM życzymy wspaniałych przygód na kolejnych etapach edukacji.

Niech spełnią się Wasze marzenia!

Życzymy wszystkim słonecznych i bezpiecznych wakacji!!!